Gå til hovedinnhold

Generelle vilkår og betingelser

Våre vilkår og betingelser:

Finn viktig informasjon om kjøp hos ABOUT YOU her.

1. Inngåelse av kontrakten:

Presentasjonen av produkter i nettbutikken utgjør ikke et rettslig bindende tilbud men en ikke-bindende nettkatalog istedenfor. Ved å klikke på "Send bestilling og betal med valgt betalingsmetode" sender du en bindende bestilling for produktene i handlevognen. Bekreftelse for mottakelse av bestillingen utstedes umiddelbart etter at bestillingen er sendt.

2. Instruksjon for angrerett

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen vil utgå etter 14 dager fra den dagen du får, eller en tredjepart som ikke er fraktføreren og som er angitt av deg får varene i fysisk besittelse.

For å utøve angreretten, må du informere oss (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Tyskland, e-post: [email protected]) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved en entydig uttalelse (for eksempel et brev sent ved post eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

For å imøtekomme angrefristen, er det tilstrekkelig for deg å sende din kommunikasjon vedrørende din utøvelse av angreretten før angrefristen har utløpt.

Virkning av angreretten.

Dersom du benytter deg av angreretten, skal vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostander for frakt (med unntak av tilleggskostnader som følge av ditt valg av en annen leveringstype enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i hvert tilfelle ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å benytte deg av angreretten. Vi vil gjennomføre slik tilbakebetaling ved å bruke den samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig samtykket til annet; i hvert tilfelle, vil du ikke påta deg noen gebyrer som et resultat av en slik tilbakebetaling. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen frem til vi har mottatt varene tilbake eller du har oppgitt bevis for å ha sent tilbake varene, hvilken enn er det tidligste.

Du skal sende tilbake varene eller levere dem til oss eller til vår logistikktjenesteleverandør, uten unødig opphold, og i hvert tilfelle ikke senere enn 14 dager fra den dagen du kommuniserte utøvelse av angreretten til oss. Fristen er møtt dersom du sender tilbake varene før perioden på 14 dager har utgått.

Vi vil dekke kostandene for tilbakeleveringen av varene.

Du er kun ansvarlig for redusert verdi av varene som skyldes håndtering annet enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Slutt på instruksjon for angrerett

Standardisert angrerettskjema

Fyll ut og returner dette skjemaet kun dersom du ønsker å gå fra avtalen til:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Tyskland, email: [email protected]
Jeg/Vi* gir herved varsel om at Jeg/Vi* trekker meg/oss* fra min/vår* kontrakt:

av salg av de følgene varene*:
av salg av de følgene varene*:
bestilt den*/mottatt den*:
Navn på kunde(r):
Adresse til kunde(r):
Signatur til kunde(r) kun dersom dette skjemaet er varslet på papir:
Dato________________________________

* Slett etter behov.


3. Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler om levering av varer (i) som er laget etter kundens spesifikasjoner eller klart personlige eller (ii) som kan forringes eller utløpe raskt eller (iii) som er forseglet og ikke egnet for retur på grunn av helsevernmessige eller hygieniske grunner, forutsatt at de ikke var forseglet etter levering.

4. Frivillig rett til tilbakelevering opp til 100 dager etter mottak av varene

Foruten den lovfestete angreretten nevnt ovenfor, gir vi deg en frivillig tilbakeleveringsgaranti for perioden opp til 100 dager etter mottakelse av varene. Du kan også kansellere kontrakten etter 14-dagers angrerettperioden har utløpt ved å returnere varene til oss innen 100 dager etter mottakelse (perioden starter dagen etter at varene har blitt mottatt) så lenge varene er i den originale innpakningen og fullstendig og så lenge de ikke har blitt brukt eller ødelagt og så lenge de ikke utgjør varer laget etter kundens spesifikasjoner eller er klart personlige. Punktlig forsendelse er tilstrekkelig for å overholde fristen. Varer må fraktes tilbake til: ABOUT YOU SE & Co. KG, 20088 Hamburg.
Den frivillige tilbakeleveringsgarantien avtalt ved kontrakt påvirker ikke dine lovfestede rettigheter og krav. Spesielt din lovbestemte angrerett og dine lovbestemte garantirettigheter forblir uendret.

5. Frakt

Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Utstedelse av varer skjer bare i vanlig husholdningsbeløp, og varer utstedes kun til sluttkunder.

6.Garanti

Dersom de leverte varene er mangelfulle, har du rett til de lovbestemte garantikravene. ABOUT YOU gir ingen ytterligere garanti mot mangler enn de rettighetene som er gitt i lov.

7. Fraktkostnader

Du får fri frakt om bestillingen du legger inn er på 449 NOK eller mer. Hvis prisen på bestillingen er lavere, vil du måtte betale en fraktkostnad på 59 NOK per bestilling, inkludert merverdiavgift.

8. Betaling

Betaling kan i utgangspunktet bli gjort gjennom PayPal, Apple Pay, Google Pay, faktura eller kredittkort (MasterCard, Visa og Maestro). Det er ingen rabatter for rask betaling. Vi forbeholder oss retten til å tilby spesifikke betalingsmetoder kun for den forespurte leveransen, for eksempel metoder relatert til den respektive kredittvurderingen for å sikre kredittrisikoen vår.

Betaling via PayPal

Du kan betale direkte gjennom din PayPal konto. Når du har sendt inn bestillingen din, vil du bli videresendt til PayPal for å klarere bestillingsverdien. Så snart PayPal-kontoen vår har blitt varslet om autorisasjonen din, starter levering – avhending av leveringstiden som er angitt med varene. Etter frakt vil PayPal-kontoen din, etter å ha trukket fra rabatter, eventuelt kuponger, osv., bli belastet fakturabeløpet. Varer som er laget i henhold til kundens spesifikasjoner eller som er tydelig personlige, fører til en umiddelbar belastning av PayPal-kontoen din med fakturabeløpet etter å ha trukket fra rabatter, kuponger osv.

Betaling via kredittkort

Du betaler umiddelbart under bestillingsprosessen ved å legge inn kredittkortinformasjonen din. Etter frakt, vil ditt kredittkort etter å ha trukket fra rabatter, eventuelt kuponger osv., bli belastet fakturabeløpet. Varer som er laget i henhold til kundens spesifikasjoner eller som er tydelig personlige, fører til en umiddelbar belastning av kredittkortet med faktureringsbeløpet etter å ha trukket fra rabatter, kuponger osv.

Betaling med Klarna

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, tilbyr vi betalingsmåten Klarna Paylater. Betaling skjer til Klarna. For mer informasjon, se Klarna bruksvilkår. Generell informasjon om Klarna finner du her. Personopplysningne dine blir behandlet av Klarna i samsvar med gjeldende databesyttelseslover og som beskrevet i Klarnas personvernregler.

Betaling med ApplePay Du betaler direkte via din Apple-konto. Når du legger inn bestillingen, vil du bli videresendt til Apple for å godkjenne betalingen av ordreverdien. Så snart vi har blitt informert om din godkjenning, starter forsendelsen - i henhold til leveringstiden som vises sammen med varene. Avhengig av betalingsmåten som brukes med Apple Pay, vil det bli trukket fra det faktiske fakturabeløpet minus eventuelle rabatter, kuponger osv. Dette skjer umiddelbart etter at godkjenningen eller forsendelsen er foretatt.

Betaling med GooglePay Du betaler direkte via din Google-konto. Når du legger inn bestillingen, vil du bli videresendt til Google for å godkjenne betalingen av ordreverdien. Så snart vi har blitt informert om din godkjenning, starter forsendelsen - i henhold til leveringstiden som vises sammen med varene. Avhengig av betalingsmåten som brukes med Google Pay, trekkes det faktiske fakturabeløpet minus eventuelle rabatter, kuponger osv. Dette skjer umiddelbart etter at godkjenningen eller forsendelsen er utført.

9. Priser

Våre priser er i NOK og inkluderer lovbestemt MVA.

10. Forbehold om eierrettigheter

Frem til full betaling forblir varene vår eiendom.

11. Elektronisk kommunikasjon

Du samtykker i at kommunikasjon relatert til kontrakten kan forekomme i elektronisk form.

12. Alternativ tvisteløsning

Enhver tvist som oppstår skal bli løst i minnelighet/ avgjort ved avtale etter diskusjon med ABOUTYOUs kundeservice. Dersom en tvist ikke kan løses gjennom diskusjon med ABOUTYOUs kundeservice, kan du, som kunde, klage til Forbrukerklageutvalget eller lignende myndigheter i andre Europeiske land. Enhver tvist angående tolkingen eller anvendelsen av disse Generelle Vilkår og Betingelser skal være regulert av og tolket i henhold til norsk lovgivning og skal utelukkende bli avgjort av norske domstoler.

13. Kontraktspråk / lagring av bestillingstekst

Denne kontrakten er inngått på norsk. Teksten på bestillingen er ikke lagret hos oss og kan ikke bli innhentet av oss lengre etter fullførelsen av bestillingsprosessen. Du kan imidlertid skrive ut din bestillingstekst umiddelbart etter å ha levert bestillingen.

14. Leverandør identifikasjon


ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Fax no.: +4940638569445
E-post: [email protected]
MVA nummer: NO 927 056 038 MVA


Representert av:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Styremedlemmer: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Representantskapsleder: Sebastian Klauke

Last ned generelle vilkår og betingelser PDF her
Skriv ut generelle vilkår og betingelser
Last ned PDF-leser

>